Excursie naar Mol (België)

Het Buitengoor bij Mol is een uniek moerasgebied. Het bijzondere karakter is het gevolg van een zeer voedselarme bodem (zilverzand) en gradiënten tussen nat- en droog en op de natte delen tussen zuur- en zeer kalkrijk kwelwater. De randen van het gebied zijn begroeid met diverse bostypes, in het middendeel is een ‘bulten- en slenkenlandschap’ aanwezig met natte heide, kleine zeggevegetaties, kalkmoeras en vennen. Er groeien tientallen bijzondere plantensoorten (bv stekende wolfsklauw, beenbreek, breed- en smal wollegras, plat blaasjeskruid groenknolorchis, welriekende nachtorchis, draadzegge, tweehuizige zegge, galigaan), mossen (bv rood schorpioenmos groot staartjesmos en wolfsklauwmos) en algen. Het gebied heeft ook een zeer rijke insecten- en amfibieënfauna.

We worden rondgeleid door gebiedskenner Andre van Hoof.

Bij deze excursie is opgave vooraf nodig omdat er slechts een beperkt aantal mensen tegelijk in het gebied mogen. 

Deelname kost 3 euro.

Neem zelf lunch mee voor in het veld.

Laarzen zijn aanbevolen.

Datum & tijd
za 27 mei 2023 van 10:00 tot 16:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats van Ecocentrum “De Goren", Postelsesteenweg 71 in Mol. Op dezelfde plaats is ook de toegang naar de camping “Zilvermeer”, dat staat duidelijk aangegeven.