Excursie Urkhovense zeggen (Nuenen N-Br)

De Urkhovense Zeggen vormt samen met de Collse Zeggen, Hulsterbroek en de Varkensput een aaneengesloten natuurgebied van 180 ha. Het gebied ligt ten oosten van Eindhoven, in het dal van de Kleine Dommel. Het ca 70 ha grote bezit van de gemeente Eindhoven vormt de kern van het natuurgebied met uitgestrekte moerassen, broekbossen en wilgenstruwelen en op de beekdalflank een perceel blauwgrasland.

In het elzenbroekbos vindt men DotterbloemMoerasvarenScherpe zegge en Hoge cyperzegge. Op de overgang naar de drogere delen is elzen-essenbos te vinden met Grote keverorchisEenbes en Gewone vogelmelk. Ook de Gevlekte dovenetel en de Slangenwortel worden hier waargenomen.

Op enkele plaatsen zijn nog schraallandsoorten aanwezig als Draadzegge en Welriekende nachtorchis. Op het schraalgrasland wordt verder niet alleen Spaanse ruiter aangetroffen, maar ook VlozeggeKlein glidkruidGevlekte orchisRietorchisDwergzeggeLiggende vleugeltjesbloemHeidekartelbladKlokjesgentiaanSchildereprijsBeenbreekWilde gagel en Veldrus. Dichter naar de stroom toe vindt men voedselrijk rietland. De uiterst zeldzame Parnassia palustris heeft hier tot in de jaren 1990 standgehouden.

Rob van der Burg (Bosgroep Zuid) wil de excursie leiden.

Rob is expert op het gebied van natte bossen, zie ook de site van de veldwerkplaats

https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/veldwerkplaats-vochtige-bossen

Datum & tijd
za 24 juni 2023 van 10:00 tot 16:00
Vertrekplaats

Auto: Station Geldrop: Parkeerterrein Parallelweg / Stationstraat, Geldrop. (166,383 / 381,291)
Fiets: Urkhovense Zeggen: Doolstraat / Schuurstraat = fietspad. (165,304/383,244). Vanaf Geldrop op de Doolstraat rechtsaf, doorrijden tot het fietspad.