Excursie Natte valleien Meijendel en Berkheide

Natura 2000  Habitattype:
H2120 Witte duinen
H2130 Grijze duinen
H2160 Duindoornstruwelen
H2180 Duinbossen
H2190 Vochtige duinvalleien

https://waarneming.nl/locations/6025/

https://www.natura2000.nl/sites/default/files/documenten/gebieden/097/097_gebiedendocument_Meijendel%20en%20Berkheide_november%202006.pdf

Datum & tijd
zo 18 augustus 2024 van 10:00 tot 16:00
Vertrekplaats

De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea
Meijendelseweg 40-42
2243 GN Wassenaar

Geschikt voor kinderen

Ja