Moerassymposia

Moerassymposium 2014

Het derde Moerassymposium werd gehouden op zaterdag 15 november 2014 in Naturalis in Leiden.

Het thema van dit derde Moerassymposium was:
Hoe gaat het nu na 20 jaar Natuurbeleid met de moerassen en natte natuurterreinen in Nederland?
Wat zijn de successen: wat kunnen we vieren, wat zijn de zorgen, en wat is onze droom voor over 20 jaar?
Een verslag van het symposium plus de presentaties zijn te vinden onder de kop excursieverslagen.

Het eerste Moerassymposium is in september 1994 gehouden in Westbroek. 
Tijdens dit symposium is de KNNV Moeraswerkroep opgericht.

Het tweede Moerassymposium is op 14 september 2001 gehouden in het Dorpshuis in Westbroek.
Aanleiding voor het symposium was:
In Westbroek en Tienhoven is door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de laatste acht jaar gewerkt aan herstel van de petgaten en aanwezige trilvenen, ieder vanuit een eigen beheervisie. De situatie van rond 1939 diende als uitgangspunt. Met dat voor ogen hebben beide organisaties een aantal petgaten opnieuw uitgegraven en in beheer genomen.
Wat zijn de resultaten tot nu toe?
De gebundelde lezingen zijn te vinden in de Kennisbank.