Bezoek aan de Markerwadden

Op een winderige dag eind mei 2022 verzamelde een groepje van 9 deelnemers zich bij de haven in Lelystad. We namen de eerste boot naar de nieuwe eilanden. Onze gids Tiede Bakker zal ons begeleiden

Een korte overtocht met de nieuwe snelle boot bracht ons bij het bezoekerscentrum.
Op de kaart aan de buitenzijde van het gebouw was te zien hoe de Markerwadden zijn opgebouwd en welke delen te bezoeken zijn.

Vanaf de uitkijktoren was mooi te zien hoe moerasandijvie de lage delen heeft gekoloniseerd.

Op een aantal strategische plaatsen heeft Arjan insectenvallen geplaatst.
Hieronder nog enkele gevonden soorten.

Ook vanaf de brug heb je een mooi gezicht op de verschillende eilanden. In de verte is te zien dat weer nieuwe eilanden worden toegevoegd. Het water tussen de eilanden begint al redelijk helder te worden. In de vierenhalf uur hebben we toch een goed beeld gekregen van de natuurontwikkeling op het eiland.