Bezoek aan de Outer Hebrides

De moerasreis van dit jaar ging naar het Noordwesten van Schotland, de Buiten Hebriden, van 27 juni – 7 juli. Als centrale plaats is gekozen voor het Nunton House aan de Culla Bay en dichtbij het vliegveld van Benbecula.
Het reizen ter plaatse ging per auto en veerponten.

Koos Meesters meldt:
Een reis van zo’n 10 dagen leverde, met enkele onderbrekingen, toch wel zo’n 3 maanden werk op. Nu zijn mijn sieralganalyses echter voltooid; behoudens nog enkele onduidelijkheden maar dat laat ik voorlopig maar zo. 
Dus nu hier mijn verslag voor de website bestaande uit meerdere onderdelen. 
De foto’s zijn min of meer willekeurig gekozen ter verluchtiging.
Er zit ook een .KML bestand bij waarin de monsterpunten staan. Dat is via Google Earth te openen.  Al met al een fraaie reis met interessante resultaten.

De lijst met waarnemingen en monsterpunten voor de sieralgen plus een algemeen verslag zijn aan dit verslag toegevoegd. De foto’s hieronder geven een indruk van de bijzonder interessante reis. Onder aan de pagina zijn enkele foto’s van sieralgen toegevoegd.

Outer Hebrides-gids-Simon

Gids Simon met enkele leden Moeraswerkgroep

Hebrides-roodkeelduiker

Roodkeelduiker vanaf de boot

Hebrides-ongelijkbladig fontijnkruid

Ongelijkbladig fontijnkruid

Hebrides-kranswier

niet gedetermineerd kranswier

jonge watersnip

als bijvangst een jonge watersnip

Frog orchid

Frog orchid, een orchidee die bij ons niet voorkomt.

Hieronder een aantal foto’s van de gevonden sieralgen.

En de monsterpunten van de gevonden sieralgen: