Bezoek aan de Ruiten Aa

Op 27 augustus 2016 was Smeerling ons doel. 
Het met een beschermd dorpsgezicht gewaardeerde gehucht ligt fraai naast de heringerichte Ruiten Aa. Dit deel van de beek staat onder beheer van Natuurmonumenten, het deel meer naar de bovenloop valt toe aan Staatsbosbeheer. Met boswachter Jacob de Bruin was afgesproken dat wij vooral zouden kijken welk soort beheer het geschiktste is.
De Ruiten Aa moet het vooral hebben van de neerslag. Kwel is er nauwelijks. Overtollig water komt vooral vanuit de aanliggende natuurgebieden en het landbouwareaal.

De start was in de bekende Gasterij.

Op het kaartje zijn de belangrijkste onderdelen voor vandaag aangegeven.
Wij zullen een stukje langs de beek lopen, dan wat zien van het Metbroekbosch en eindigen bij Het Veld, een uitloper van het Ellersinghuizerveld.

In de zijarm, met water uit Het Veld, is een voorde aangelegd naast het fietspad. Via dit pad komen we langs enkele biologisch beheerde akkers.
Aan de rand van dit haverveld zochten wij met succes naar smal streepzaad.

Op dit punt volgt de Ruiten Aa al een jaar of 10 de oude meanderende loop.
Het is weer de smalle, vrij snel stromende beek geworden die het altijd was.
Nu in de zomer bevat de beek weinig water.  In tijden met veel neerslag kan een groot gebied blank komen te staan, zie de rechter foto’s van januari 2011.

Door de afwisseling aan biotopen herbergt de Ruiten Aa een veelheid aan libellen.

Al lopend langs de zijarm troffen we een klein zwammetje aan.
Bij nader inzien bleek het een jonge biefstukzwam te zijn.

Onderweg is veel gediscussieerd over het beheer van dit gebied.
Een helder advies hadden we niet. Wel zijn er enkele nieuwe gezichtspunten aangedragen.
Ook onze laatste excursie van dit jaar was weer bizonder interessant.