Bezoek aan het Belversven, Winkelsven en Groot Huisven

Dankzij het onderzoekswerk van Herman van Dam en David Tempelman konden wij een goed en instructief bezoek brengen aan enkele vennen in Brabant. Vooraf hebben wij hun onderzoek kunnen doornemen en op vrijdag 1 september 2017 hebben wij de resultaten van alle inspanningen van Natuurmonumenten kunnen bekijken. Onder begeleiding van de heren Roosen en Clements van Natuurmonumenten hadden we ruim toegang tot de verschillende vennen.
De dag begon met een korte uitleg van de onderzoeksresultaten door Herman en David.

Vervolgens konden we ongeveer naast de werkschuur van Natuurmonumenten het Winkelsven bezoeken.

De droogte van de afgelopen maanden was duidelijk zichtbaar. 
Alleen in het laagste deel stond nog water.

Ondanks die droogte vonden we toch enkele aardige soorten, die er op wijzen dat de omstandigheden in het ven langzaam beter worden.
Soorten zoals bloeiend oeverkruid en waterlepeltje, drijvende waterweegbree en armbloemige waterbies.

Hoe dan ook het Winkelsven heeft mooie verrassingen.

Na de lunch hebben we het Belversven bezocht. Een fraai ven, mooi gesitueerd tussen de bomen.

Dit is een dieper ven met beduidend kleinere verscheidenheid aan planten.
Na de grote schoonmaakactie van 2006 is het ven nog altijd in herstel.
Aan de westoever ontwikkelt zich een aardig moerasbos met aan de rand pilvaren. Het is een fraai en verstild ven, zeker op zo’n mooie dag aan het einde van de zomer.

Vervolgens gingen wij op weg naar het Groot Huisven.
Halverwege de wandeling vonden wij een aardig gelegen klein ven.

Het Groot Huisven is nu een verzameling kleinere vennen. 
Het water is nog altijd vrij zuur. In enkele kleine vennen groeien enkele veenmossen, waaronder S. magellanicum, S. papillosum, S. cuspidatum en kleine veenbes.

Uit de studies blijkt dat de bezochte vennen zich langzaam herstellen van de terugslag opgelopen aan het einde van de vorige eeuw.
Koos Meesters heeft monsters genomen in de verschillende vennen en die nageplozen op sieralgen. Zijn bevindingen zijn hieronder bijgevoegd.
Dit zijn enkele sieralgen die hij heeft gevonden:

Andre Hospers heeft de lijst met waarnemingen bijgehouden. Die is ook hieronder toegevoegd.