Bezoek aan het Guisveld

Op een warme zondag eind juni 2019 verzamelden wij aan de westzijde van station Wormerveer. Hier konden wij inschepen in de boot die Inga voor ons had geregeld bij Staatsbosbeheer.

Het doel van de dag was wat meer te leren over het brakwatermilieu in het Guisveld. Ron van ’t Veer was onze gids, omdat hij al jarenlang onderzoek doet in dit gebied.

Het Guisveld is een fraai open gebied tussen de Zaan en de Nauernasche Vaart.
Ons eerste onderdeel was een bezoek aan een van de eilanden waar echt lepelblad nog van nature aanwezig is.

Omdat de plant afhankelijk is van brak water, is het noodzakelijk dat dit milieu hier veilig gesteld wordt door af en toe water in te laten vanuit het Noordzeekanaal. Op zich is het vervuild water, maar soms heiligt het doel de middelen. Vervolgens werden andere eilanden bezocht. Eén daarvan had, naar wij begrepen van Ron, min of meer het uiterlijk van pakweg 50 jaar geleden. Meerdere soorten orchideeën, zonnedauw en maanvaren groeiden hier nog.

Als sluitstuk mochten wij nog een stukje ‘over het water lopen’.

Inga doet het even voor.
Wij hebben het als een zeer leerzame dag ervaren, vooral door het uitgebreide commentaar van Ron.