Bezoek aan Texel 2017

Dit jaar is er geen reis naar het buitenland. Om dat gemis wat te compenseren namen we de boot naar Texel voor een lang weekeinde van 12-14 mei 2017.

Een groep van 18 deelnemers verzamelde dit keer in een groepsonderkomen in De Cocksdorp. Een wat decentraal gelegen plek, wat ons deed besluiten toch maar rond te trekken per auto.
De zaterdag hebben we besteed aan vindplaatsen van de Harlekijnorchissen langs de Hogezandskil.

Niet alleen het nieuwe gebied Utopia landwaarts aan de waddenkust bleek interessant, maar ook aan de zeekant was het nodige te zien. Hele wolken steenlopers, met een enkeling fouragerend onder aan de dijk.

In de avond werden de vondsten aan sieralgen en kranswieren nader onder de loep genomen.

Op de zondag hebben we vooral de duinen bezocht, hier de Buiten Muy. 

Als laatste zijn we naar de Horsmeertjes geweest. Hier vonden we onder andere Rond wintergroen dat net in bloei komt.

Zoals altijd heeft Koos Meesters zijn eigen onderzoek gedaan naar sieralgen. Hieronder zijn bevindingen:
Tijdens de geslaagde dagen die we op Texel doorbrachten heb ik zo hier en daar wat sieralgmonsters genomen; soms leverde dat niet of nauwelijks wat op en maar enkele monsters, voor al bij de Buiten Muy, waren toch wel de moeite waard. Grote aantallen soorten werden nergens aangetroffen; waarschijnlijk door de relatieve droogte en het daardoor ontbreken van veel variatie in potentiële groeiplaatsen. Dit vergeleken met de in het rapport “De  waterkwalieit  van Texelse duinwateren, onderzocht aan de hand van de Sieralgenflora” van Bruin, Schulp en Simons, SBB 2011, vermelde soorten.
Er zijn echter toch enkele aardige vondsten zoals “nieuw voor Texel”: Cosmarium quasillus (z), Cosmarium quadrum (zz) ( beide EGV 1000 á 1100) en Euastrum lacustre (EGV 512). Ook werd aangetroffen Cosmarium pseudoornatum (z) en een zygospore van Closterium tumidulum (vorige en eerste vondst door Henk Schulp op Oostvoorne 1999).
Ter informatie heb ik een soortenlijstje bijgevoegd en enkele foto’s.