Bezoek Beekbergerwoud 2013

Bij de start bij de lente brachten wij een bezoek het Beekbergerwoud.
Dit natuurgebied is de laatste jaren flink aangepakt om iets van de oude luister weer terug te krijgen. Ooit was dit woud een broekbos op de rand van het Veluwemassief en het dal van de IJssel. Het was ons laatste oerbos tot het in 1871 werd ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Het doel van de huidige eigenaar Natuurmonumenten is nu om weer iets van die oude situatie terug te krijgen.
Daarvoor is de bouwvoor afgegraven en kan de aanwezige kwel het water laten terugkeren.

Projectleider Peter Dam geeft uitleg. De werkzaamheden zijn onlangs afgerond. Het wachten is nu of de nog aanwezige kwel aan de verwachtingen zal voldoen en het gebied weer net zo nat als voorheen zal worden.

Op zoek naar ijzerrijke kwel op het geplagde deel.

In enkele delen begint het water op te komen ondanks het droge voorjaar.

De oude wegen en kaden zijn zoveel mogelijk behouden.
Daar is nog iets van de oorspronkelijke begroeiing terug te vinden.

Uiteindelijk zal het overtollige water het gebied verlaten via dit afvoerpunt aan de oostzijde naast de A50.


De lunch werd gebruikt op de knuppelbrug om verder bij te praten.

Knuppelbruggen zullen het gebied toegankelijk maken. Maar nu is het al interessant genoeg om op zoek te gaan naar kikkervisjes en libellen.

De uitkijktoren in het midden van het terrein geeft een goed beeld van de werkzaamheden.