Bezoek Middel- en Oostduinen Goeree 2012

Op 25 augustus 2012 verzamelde een kleine groep zich bij het waterwinstation in Oostdijk voor een wandeling door de Middel- en Oostduinen. Onze aandacht was vooral gericht op het samengaan van natuur en waterwinning. Marten Annema was onze deskundige gids. Hij was nauw betrokken bij het omschakelen van een puur waterwingebied naar een natuurgebied met waterwinning.

Niets wijst hier op een waterwingebied. Toch blijkt de situatie interessanter dan op het oog lijkt. De grote variatie in de begroeiing is volgens beheerder Martin een direct gevolg van de activiteiten van de gele weidemier.
Deze mierensoort is massaal aanwezig in het terrein. 
Voor de eieren is zonnewarmte belangrijk. In dit geval is het gevolg dat de mieren veel slepen met hun eieren om die warmte op te zoeken.
Bij weinig begrazing is de vegetatie langer en zien we duidelijk de vele kleine bulten. Bij de korte vegetatie zijn alleen kale plekken te zien.
Dat mieren veelvuldig slepen met zaad is al langer bekend. 
In dit terrein helpen zij mee aan de verspreiding van de zaden en de variatie in de begroeiing.

Slanke duingentiaan en driedistel

Dit is nu een aangepaste sprang met veel meer natuurwaarden dan in de oude situatie met rechte en steile oevers.

Op een enkele plaats is klein wintergroen te vinden.
Een bruin blauwtje voelt zich hier al thuis.

In de overgang naar de Middelduinen is een fraaie poel te vinden.

Het noordoostelijke deel van de Middelduinen is deels afgegraven om een schraal gebied te creëren.

In het zuidelijke deel van de Middelduinen ontwikkelt zich een fraaie laagte met onder andere loos blaasjeskruid.