Bezoek Millingerwaard 2012

Op 21 april 2012 hebben wij een bezoek gebracht aan het natuurgebied Millingerwaard bij Kekerdom.
Met een lichte regen vertrokken we vanuit De Waard van Kekerdom.

Onder begeleiding van Peter Hoppenbrouwers van de Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort hebben we de verschillende aspecten van het gebied bekeken.

Al vrij snel na de start vonden we de knaagsporen van bevers met daarbij de verdekt opgestelde beverburcht.

De burcht leek in gebruik te zijn door de sporen op de verschillende wildpaadjes.

De beverburcht ligt in een vrij groot broekbos, waar aan de randen nog altijd klei gewonnen wordt.

Op verschillende plaatsen zijn fraaie meertjes ontstaan, met onder andere Gagel.

Na het broekbos troffen we een uitgestrekte vlakte met rivierduinen en veel meidoornstruweel en ook een bloemrijk stukje achter de rivieroever.

Met populieren in de rivierbedding als een soort mangrove.

Op de andere oever het voormaiige fort Pannerden bij de ingang van het Pannerdens kanaal.

Langs de noordzijde van het gebied zijn we teruggelopen.  

Na afloop hebben we de dag nog eens besproken in de Waard van Kekerdom.
Resultaat: toch weer eer interessante excursie.