Excursie Natuurderij en De Slenk

Dit jaar is het gelukt ons bezoek aan enkele gebieden van IJssellandschap te bezoeken. Op 27 september 2015 verzamelde een groep van 15 deelnemers zich bij Geb en Gaia.
Als eerste brachten we een bezoek aan de Natuurderij KeizersRande, het nieuwe bedrijf waar natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie verenigd zijn.

Gastvrouw en boerin Annette Harberink leidde ons rond over het bedrijf.

Maar naast de goed doordachte bedrijfsvoering ging onze aandacht vooral uit naar de natuurwaarden.

En dan vooral in het stroomgebied, in dit geval een nevengeul.
In dit schrale deel dat regelmatig onder water staat vonden we: slijkgroen, echt of klein vlooienkruid en vlottende bies. Allemaal planten van de Rode Lijst en gebonden aan dit type terrein.

Dan naar het volgende gebied. Landgoed Oostermaet bij Lettelte

Hier heeft Hans Grotenhuis al 45 jaar een project in De Slenk.

Van een dichtbegroeid terrein is het nu open en nat. Voor ons gaf het de indruk van een fraaie tuin in Engelse landschapsstijl met mooie doorkijkjes en zichtlijnen.

Met toch wel aardige zaken als Moeraswolfsklauw en Kleine en Ronde Zonnedauw.