Op zoek naar Kievitsbloemen

Na de succesvolle tellingen van Zomerklokjes langs de Utrechtse Vecht, wilden we ons dit jaar eens richten op Kievitsbloemen langs Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, maar dan aan de Hasseltse zijde.
Via contacten bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kregen we zicht op enkele terreinen langs het Zwarte Water en het Zwarte Meer.
Met een groep van 15 deelnemers zijn we gestart bij de Grote Buitenlanden aan het Zwarte Water. Hier wil Natuurmonumenten de oude dijkjes verwijderen, waardoor er meer dynamiek in het gebied ontstaat.
Wij hebben ons gericht op een gebiedje (de groene cirkel) dat nog niet ontpolderd is en dat nooit is onderzocht.
Er zouden wel kievitsbloemen staan…….
Het gebied met de rode cirkel is ontpolderd en is al eens geïnventariseerd.

In het totaal en na veel zoeken hebben we 6 groeiplaatsen kunnen vinden. De bloemen stonden veelal in groepjes bijeen. Wij hebben geen kandelaars of zwaarden kunnen vinden.

Wij vermoeden daarom dat het hier om een oude populatie gaat die zich onder deze moeilijke omstandigheden toch heeft kunnen handhaven. In de middag hebben we het natuurgebied De Brommert van Staatsbosbeheer bezocht. Hier was een overvloed aan bloemen te vinden. Het beheer is volledig gericht op de populatie in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.

Het terrein staat geregeld onder water, waardoor een kleine laag slib wordt afgezet. Dit zorgt voor voldoende nutriëten voor de kievitsbloem. Dat het en goede groeiplaats was, bleek uit de vele kandelaars en zwaarden die we hebben gevonden.

Van een eerder bezoek aan de regio was bekend dat hier muizenstaart groeide. Die hebben we ook in ruime mate gevonden.

Aardig waren de sporen van een otter in de modder bij een watergang.

Mede dankzij de enthousiaste uitleg van boswachter Jeroen hebben wij genoten van een uitstekend verzorgde middag, waarbij het weer flink meewerkte en de regen pas kwam op weg naar huis.