Themadag venherstel 2014

Op 5 juli 2014 hebben we twee vennen in Brabant bezocht, het Greveschutven en het Laagveld. In beide vennen zijn herstelprojecten uitgevoerd dan wel nog gaande. Tijd om de balans op te maken.
Als eerste hebben wij het Greveschutven bezocht.
Hier werden wij rondgeleid door Mari de Bijl, beheerder van Brabants Landschap in de gebieden in het Zuidoosten van Noord Brabant en Jap Smits van Staatsbosbeheer.

Begin vorige eeuw zijn een aantal visvijvers aangelegd in de directe nabijheid van de Tongelreep. Ook het Greveschutven is hierbij ingericht als visvijver. In 1978 kocht Brabants Landschap het terrein. Vanaf dat moment is er gewerkt aan het herstel van het ven. 
Belangrijk punt bij het herstel was vernatting. Hiervoor is water gebruikt uit de Tongelreep dat via gebieden van Staatsbosbeheer werd aangevoerd. 
De waterkwaliteit speelde een belangrijke rol.
Door te kiezen voor een lange omweg hoopte men het aangevoerde water zodanig te zuiveren dat het kon bijdragen aan het herstel van het ven.

Ook wij namen deel aan de discussie tussen Mari (links) en Jap (midden) over de waterkwaliteit en het resultaat op het ven.
Voor Mari is de verbetering met name zichtbaar in de contactzone, waar aangevoerd min of meer voedselarm water en kwel bijeenkomen.

Het herstel wordt hier zichtbaar in de vorm van draadzegge, snavelzegge, plat blaasjeskruid en knolrus.

Ook beenbreek breid zich langzaam uit door het betere water en de hogere waterstand.

Onze volgende halte was het Laagveld.

Hier hebben we te maken met een stelsel van verschillende waterlopen naast elkaar: Bronzenloop (Baron-z’n-loop), Tongelreep en een kanaal.
In dit deel werden wij rondgeleid door Jap Smits, boswachter van Staatsbosbeheer. Ook hier was vernatting het belangrijkste onderwerp. Hoe doe je dat en waar haal je water met de juiste kwaliteit vandaan? Het water komt uit de omgeving van de Tongelreep, de nabijgelegen beek.
Bij veel regen zoals in het najaar, komt het water zo hoog dat het in de ‘Bronzenloop’ stroomt.
Doel van het herstel was het behoud van het broekbos tussen de Baron-z’n-loop en de Tongelreep, dat dreigde te verdrogen. Inmiddels is de waterstand in het hele gebied al flink omhoog gekomen.