Excursie De Haeck

De Haeck ligt direct ten zuiden van de Nieuwkoopse Plassen vormen samen een Natura 2000-gebied (zie Nieuwkoopse Plassen & De Haeck: Gebiedsanalyse | natura 2000). Het terrein bevat (bijna) alle biotopen die je in de Nieuwkoopse plassen kunt vinden, maar dan op vrij korte afstand van elkaar en te voet bereikbaar; petgaten met kranswieren, fonteinkruiden en krabbenscheer, rietlanden, veenmosrietlanden, veenheide, blauwgrasland en hoogveenbos. Daarmee is het een ideaal gebied om alle onderdelen van laagveensuccessie te bekijken. Uiteraard gaan we ook kijken naar de verschillende libellen en andere fauna die rond die tijd van het jaar te vinden is in het gebied. We hebben toestemming van Natuurmonumenten om met maximaal 15 man door het gebied te struinen, dus vooraf opgeven als je mee wilt! Bij het voorlopen van de excursie gaan we wat paadjes lopen door het riet, maar hou er rekening mee dat laagveenmoeras ook dan nog behoorlijk ruig kunnen zijn. We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats bij de Werkschuur Hollandsekade 23, 3651 LS Woerdense Verlaat. Lunch in het veld.

Datum & tijd
zo 14 juli 2024 van 10:00 tot 16:00
Vertrekplaats

De vertrekplaats wordt nader bekend gemaakt