Excursie Heitje van Katham en Volgermeerpolder

Het Heitje van Katham ligt erg dicht bij het vissersdorp Volendam. De brede strook groen tussen hoofdweg en parallelweg bevat een grondsoort die bijna nergens anders voorkomt in Noord-Holland, namelijk hoogveen. Doordat de voormalige sloot nooit werd uitgebaggerd is het gaan verlanden met veenmossen. Nu groeit er een unieke flora met vier soorten heide, inclusief lavendelheide. Op minder natte stukken handhaaft zich blauwgrasland met soorten als Tormentil, Tandjesgras en Moerasviooltje. Rond 1400 werd de Katwouderpolder bedijkt en begon verlanding van de Hovensloot, waarschijnlijk een oude getijdengeul. De Hovensloot begon te vervenen waardoor veenmosrietland en moerasheide de overhand kregen. De verschillende stadia van verlanding zijn nog steeds goed zichtbaar in dit kleine natuurgebiedje.

Heitje heeft mondiale betekenis

https://waarneming.nl/locations/108747/

Datum & tijd
za 15 juni 2024 van 10:00 tot 16:00
Vertrekplaats

Startlocatie: Molen van Katham, Achterdichting 2, Katwoude
Met de bus 312 vanaf Amsterdam station noord naar Edam-Volendam. Uitstappen halte Zeddeweg.
Het middagprogramma in de Volgermeerpolder start op de Parkeerplaats aan de Broekergouw, bij Broek in Waterland.

Geschikt voor kinderen

Ja